Coaching kadry średniego szczebla

Cel szkolenia

  • poprawa wyników w pracy
  • podniesienie samooceny
  • zrównoważenie osobowości
  • umiejętność wyznaczania i efektywnego realizowania celów

Twoje korzyści

  • dziesięć 2 godzinnych sesji coachingowych
  • doświadczenie coachowie i trenerzy
  • uświadomienie i rozwijanie inteligencji emocjonalnej
  • doskonała lokalizacja w centrum miasta
  • dogodne godziny sesji