coaching - Euro-Konsulting
608 456 600

tel. 608 456 600

coaching

cel 

poprawa wyników w pracy
podniesienie samooceny
zrównoważenie osobowości
umiejętność wyznaczania i efektywnego realizowania celów

twoje korzyści

dziesięć 2 godzinnych sesji coachingowych
doświadczenie coachowie i trenerzy
uświadomienie i rozwijanie inteligencji emocjonalnej
doskonała lokalizacja w centrum miasta
dogodne godziny sesji

dla kogo

coaching managerski

kadra średniego szczebla
np. szefowie działów
specjaliści z kluczowymi kompetencjami
szefowie projektów
osoby uczestniczące w programach rozwoju talentów

coaching sprzedażowy

handlowcy
managerowie sprzedaży
właściciele firm

program 

Spotkanie wstępne – na którym wspólnie z coachem ustalmy cel całego cyklu
Poznanie mechanizmów zachowań
Pierwsza próbna sesja
Ocena sesji próbnej
Pierwsza sesja zadaniowa
Ocena sesji zadaniowej
Druga sesja zadaniowa
Ocena sesji zadaniowej
Trzecia sesja zadaniowa (…)
Zamknięcie sesji – i wyznaczenie kolejnych celów

Trenerzy

Jarosław Łukjańczuk

trener/coach, autor ponad 100 programów szkoleniowych
przeszkolił ponad 12.000 osób
współzałożyciel Euro-konsulting
posiada tytuł MBA University of Minnesota/SGH

Szczegóły Organizacyjne

godziny sesji – do ustalenia
data pierwszej sesji zostanie ustalona wspólnie z klientem
liczba sesji – w pakietach – 3,6,9 

Zgłoszenie

W sprawie zgłoszenia prosimy o kontakt pod nr tel. 608 456 600
lub na adres zgloszenia@euro-konsulting.pl