szkolenia dla managerów, szkolenia z zarządzania

  Kierowanie zespołem, czyli jak być szefem zdecydowanym
  i Skuteczne delegowanie i egzekwowanie zadań

  23/24 kwietnia - szkolenie dla managerów - Katowice

  szkolenia dla handlowców, szkolenia sprzedażowe

  Asertywny handlowiec, czyli jak nie obniżać ceny w nieskończoność i
  Jak nie tracić 3/4 szans sprzedaży, sekrety domykania kontraktu

  25/26 kwietnia - szkolenie dla handlowców - Katowice

  1598 zł za pierwszą osobę za dwa dni szkolenia i 999 zł za każdą kolejną,
  899 zł za pierwszą osobę za jeden dzień szkolenia i 799 zł za każdą kolejną osobę

  nie pasują Ci terminy - zamów trenera do siebie - negocjuj cenę przy grupie powyżej 5 osób

  ZGŁOSZENIA  mail zgloszenia@euro-konsulting.pl lub 608 456 600
  - szybka ścieżka zgłoszeń - podaj dane do proformy oraz iloœć zgłaszanych osób
  - oraz miasto, tytuł i datę szkolenia
  - cena szkolenia otwartego zawiera: przerwy kawowe, lunch, certyfikaty i materiały w formie elektronicznej
  - godziny szkoleń od 10.30 do 16.30
  - usługa zwolniona z VAT
  - w przypadku szkolenia zamknietego program szkolenia
  może być dopasowany do potrzeb zamawiajšcego

  PROGRAM SZKOLENIA

  KIEROWANIE ZESPOŁEM, czyli jak być szefem zdecydowanym

  Komunikacja w zespole, jako narzędzie kierowania zespołem
  - model efektywnej komunikacji z zespołem
  - zasady informacji zwrotnej
  - eksperyment komunikacyjny, co się dzieje,
  kiedy nie przestrzegamy podstawowych reguł komunikacyjnych
  - bariery komunikacyjne

  Asertywne egzekwowanie zadań przez szefa
  - asertywność - ujęcie całościowe
  - co to znaczy, asertywna postawa szefa?
  - stosowanie sankcji - schemat FUO
  - rola komunikatu typu JA w komunikacji z pracownikiem

  System "wartości szefa" (oczekiwania i wymagania stawiane pracownikom)
  - komunikowanie wartości szefa
  - zachęcanie do przestrzegania wartości szefa
  - system podtrzymujący wartości szefa
  - expose szefa

  Krytyka - definicje i podział
  - krytyka konstruktywna, a krytyka destruktywna
  - kanapka krytyki
  - krytyka prosta
  - krytyka szczegółowa

  System zachęt i kar w kierowaniu zespołem
  - rola szefa w organizacji i najważniejsze funkcje
  - nagroda jako system wynagradzania pracownika
  - krytyka definicje i podział

  Nagrody indywidualne, a zespołowe
  - motywatory indywidualne
  - psychologia rywalizacji
  - psychologia współpracy

  PROGRAM SZKOLENIA

  SKUTECZNE DELEGOWANIE I EGZEKWOWANIE ZADAŃ

  Zasady skutecznego delegowania zadań
  - zasada zadanie WARTE realizacji
  - poziomy delegowania - co komu i kiedy
  - właściwa komunikacja

  Monitoring zadań
  - rozłożenie zadania w czasie
  - jak i kiedy monitorować zadanie?
  - błędy w trakcie realizacji zadania i ich korekta

  Poprawianie błędów
  - konstruktywna krytyka
  - co jeśli błędy się powtarzają?
  - kary i nagrody w trakcie realizacji zadania

  Egzekwowanie zadań
  - zasady postępowania z pracownikami "opornymi"
  - skutki braku asertywnego egzekwowania zadań
  - co zrobić aby zapobiec sytuacjom trudnym?

  Kontrola i ocena pracy
  - raportowanie
  - ocena pracy pracownika
  - nagrody i kary

  Podsumowanie

  PROGRAM SZKOLENIA

  ASERTYWNY HANDLOWIEC

  1. Sprzedaż relacyjna, czyli jak być miłym, ale pamiętać o swoich interesach
  - świadomość celów sprzedażowych
  - różnica pomiędzy miękkim, agresywnym, a asertywnym sprzedawcą
  - rozwijanie moich mocnych stron

  2. Co jest najważniejsze dla klienta?
  - podstawy marketingu sprzedaży
  - jak wejść w buty klienta?
  - ustalanie przewagi konkurencyjnej Twojego produktu/usługi

  3. Jak nie obniżać ceny w nieskończoność?
  - badanie potrzeb, lejek sprzedażowy
  - obrona ceny - scenki
  - przygotowanie scenariuszy sprzedażowych

  4. Kluczowe pytania jak je zadawać?
  - rodzaje pytań i ich dobór
  - aktywne słuchanie
  - jakich pytań unikać

  5. Prezentowanie ceny w trakcie rozmowy handlowej.
  - ukryć cenę, czy pokazać?
  - kiedy cena może być atutem?
  - typy promocji
  - czy promocje jeszcze działają?

  6. Obiekcje klienta
  - sterowanie emocjami klienta
  - jak wywołać efekt ostatecznego zaciekawienia?
  - dosprzedaż na etapie obiekcji, jak zwiększyć wartość sprzedaży?

  7. Jak wygrać tu i teraz?
  - dopasowanie oferty
  - jak skutecznie zakończyć negocjacje?
  - sterowanie percepcją klienta

  8. Co zrobić, żeby klient nie uciekł do konkurencji?
  - rola koła sprzedaży
  - świadomość bezpieczników
  - edukacja klienta
   

  PROGRAM SZKOLENIA

  SEKRETY DOMYKANIA KONTRAKTU

  Większość niedoświadczonych handlowców doprowadza negocjacje
  do pewnego momentu, a potem je porzuca,
  tracąc w ten sposób 3/4 szans na sprzedaż. Pomyśl co się stanie,
  jeśli chociaż połowa z tych straconych szans zostanie odzyskana? ;) 


  1. Sygnały kupna, jak je rozpoznać?
  - rola mowy ciała
  - rola obiekcji

  2. Kiedy klient na pewno nie kupi?
  - czynniki wewnętrzne klienta
  - czynniki wewnętrzne sprzedawcy

  3. Próba finalizacji.
  - balon próbny
  - zjawisko reaktancji
  - wyjątkowa oferta

  4. Techniki domykania transakcji.
  - metoda małych kroków
  - dorozumiana finalizacja
  - techniki deadlinowe
  - rola zobowiązań

  5. Sprzedaj i nie miej skrupułów.
  - dlaczego boimy się domknąć sprzedaż?
  - efekt wielkich liczb
  - "pierwszy raz"

  6. Ćwiczenia z domykania sprzedaży.

   

  REGULAMIN ZGŁOSZEŃ

  1. Wyślij mailem zgłoszenie na adres zgloszenia@euro-konsulting.pl
  - podaj dane do proformy, liczbę zgłaszanych osób i datę szkolenia
  - usługa zwolniona z VAT
  2. Po otrzymaniu zgłoszenia odsyłamy faktury proforma do przedpłaty.
  3. Aby utrzymać zniżkę, należy opłacić fakturę najpóźniej następnego dnia roboczego po jej wystawieniu.
  4. Opłata w późniejszym terminie może skutkować zastosowaniem ceny bez zniżek.
  5. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty, gwarantujemy przyjęcie na szkolenie.
  6. Proformę otrzymasz wraz ze szczegółami organizacyjnymi.
  7. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z opłaty faktury.
  8. Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
  9. Istnieje możliwość przepisania się na następne szkolenie bez dodatkowej opłaty.
  10. Przy zgłoszeniu nie ma konieczności podawania nazwisk, wystarczy podać ilość osób.
  11. Certyfikaty są wystawiane na podstawie listy obecności z dnia szkolenia.
  12. W przypadku zmiany terminu szkolenia organizator proponuje odpowiednią rekompensatę
  np. zgłoszenie dodatkowej osoby w obniżonej cenie. Forma rekompensaty zależy od organizatora.
  13. Zwrot środków następuje do 7 dni roboczych po rezygnacji z udziału w szkoleniu,
  nie wcześniej niż po drugiej zmianie terminu szkolenia.
  14. System przedpłat i zniżek został opracowany w celu,
  jak najwcześniejszego zebrania grup szkoleniowych i lepszej organizacji procesu rekrutacji.


   

zaufali_nam
zaufali nam: