AUDYTY

Audyt projektów unijnych

Audyt działu sprzedaży

Audyt organizacji


Audyt projektów unijnych

  Nasza oferta jest skierowana do przedsiębiorstw i instytucji samorządowych. Nasze indywidualne podejście dostosowane do specyfiki działalności organizacji sprawia, że świadczymy usługi w oparciu o zasady najwyższej jakości. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji naszych pracowników dokonujemy kontroli oraz podpowiadamy w jaki sposób uniknąć podstawowych błędów i prawidłowo zarządzać projektem.

  Nasz kompetentny i niezależny zespół audytujący oceni czy dany przedmiot audytu spełnia wymagania zawarte w dyrektywie unijnej dotyczącej danego programu unijnego
 • dokona weryfikacji i oceni prawidłowość wykonania zadania oraz procedury
 • sprawdzi czy działania są zgodne z zaakceptowanymi standardami, statusem i praktykami
 • oceni zgodność teraz i w przeszłości
 • porówna czas realizacji z harmonogramem
 • dokona usystematyzowania i przeprowadzi niezależne badania mające stwierdzić czy działania potwierdzają jakość i są zgodne z celami
 • podpowie czy standardy wyznaczone przez UE w programach EFS zostały zachowane

 • Oszacujemy i pomożemy rozliczyć projekty z zamówień publicznych.

Audyt działu sprzedaży

  Dokonujemy w nowatorski sposób analizy działań w pionie sprzedaży. Zweryfikujemy w jaki sposób trzy podstawowe działania: planowanie, motywowanie i kontrola są powiązane ze sobą i jakie mają przełożenie na wyniki sprzedaży. Dzięki nam kierownicy takich działów jak marketing i sprzedaż będą mogli zweryfikować swoje działania i założenia proceduralne.

  Nasz zespół ekspertów podda analizie:
 • planowanie sprzedaży
 • motywowanie pracowników sprzedaży
 • nadzór i kontrolę

 • Dodatkowo naszym zadaniem jest zdiagnozowanie problemu oraz zbadanie efektywności funkcjonowania podstawowych wskaźników działania pionu sprzedaży. Opracujemy sposób organizacji planowania operacyjnego. Dotychczasowe rozwiązania poddamy dogłębnej analizie, w której efekcie wnioskowanie nie będzie stanowiło przeszkody w dalszym przepływie informacji, a co za tym idzie usprawnienia kultury i organizacji pracy zespołu.

Audyt celów organizacji - zarządzanie poprzez cele

  Dzięki doświadczeniu i zaufaniu jakim obdarzyli Państwo nas postanowiliśmy wzbogacić naszą ofertę o usługi mające na celu przeprowadzenie kompleksowej analizy sytuacji firmy. Określimy cele biznesowe w Państwa firmie i całą organizację wraz z podlegającymi jej jednostkami.

  W trakcie pracy wykorzystujemy metodologię opracowaną przez doświadczony zespół audytorów:
 • Wywiady indywidualne i grupowe
 • Obserwacja pracy
 • Spotkania warsztatowe i grupy fokusowe
 • Analiza dokumentów wewnętrznych
 • Ankiety i kwestionariusze
 • Dane z rynku - badania własne, analiza danych desk research

 • Każde zadanie traktowane jest przez audytorów indywidualnie, a na podstawie zebranych danych opracowywany jest szczegółowo wyczerpujący raport końcowy z badania :"Analiza potrzeb i możliwości rozwojowych firmy"
zaufali_nam
zaufali nam: